Lombard hitelek
 
 

Főbb jellemzők:

Emelt kamatozású betét fedezete mellett nyújtott hitel.

A fedezetként szolgáló betétet kizárólag természetes személyek helyezhetik el, mint magánszemélyek.

Mind a hitel, mind a betét devizaneme kizárólag magyar forint lehet.

A hitel felhasználását a Takarékszövetkezet nem ellenőrzi.

Az igénylők köre:

A hitel felvevője a Takarékszövetkezetnél bankszámlát vezető, a KHR rendszerben fizetési hátralékkal nem rendelkező, köztartozás mentes devizabelföldi magánszemély, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Törlesztés:

A konkrét ügylethez igazodóan.

Futamidő:

Maximum 36 hónap.

Kamatláb: 

Fedezeti betét kamatához kötött, egyedi ügylettől függően változó.

Betéti kamat 3,5 – 4,5% (hitelösszegtől függően).

Hitelkamat fizetés:

Havonta, minden hó utolsó napján.

Fedezet: 

Magánszemély által elhelyezett fedezeti betét (a hitelösszeg 103%-a).

Fedezeti betét kamata:

Változó, mindenkori jegybanki alapkamat.

A betét kamatjóváírása:

Év végén, vagy megszűnéskor kerül jóváírásra.

Egyéb díjak:

A hitel elbírálásáért a Hirdetmény szerinti egyszeri díj fizetendő.

A Hirdetmény szerinti egyszeri kezelési költség.


Bővebb felvilágosítással állunk szíves rendelkezésére bármely kirendeltségünkön.


Dokumentumok
1957-2012 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
www.bolytksz.hu