Folyószámlahitel
 
 

Főbb jellemzők: 

A Takarékszövetkezetnél bankszámlával rendelkező magánszemélyek igényelhetik e hitelt, amennyiben a számlájukra legalább 3 hónapja rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelem jóváírás érkezik. A folyószámla jelleg lehetővé teszi, hogy az ügyfél pénzforgalmi számlájához kapcsolt hitelösszeg erejéig a számla „mínusz egyenleggel” működjön a hitel-igénybevételnek megfelelő összegig, és a számlára érkező bevételekből a hitel törlesztése, ill. résztörlesztése automatikusan megtörténjék. Társtulajdonos esetén a szerződésbe a társtulajdonos is bevonandó. A hitel felhasználását a takarékszövetkezet nem ellenőrzi. A hitelkeret 1 éves határozott időtartamra szól, igény esetén automatikusan meghosszabbodik. A hitelhez halál esetére szóló csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás köthető. A hitel összege és a kamat ennek függvényében kerül megállapításra.

Az igénylők köre:

Azon magánszemélyek, akik a Takarékszövetkezetnél legalább 3 hónapja lakossági bankszámlával rendelkeznek és erre a számlára mindhárom hónapban végrehajtás alá vonható jövedelem jóváírásuk érkezett, továbbá a KHR rendszerben fizetési hátralékkal nem szereplő magánszemélyek, akik a Takarékszövetkezet limitszámítási feltételeit teljesítik.

A hitel devizaneme:

HUF

A hitel összege:

Minimum 50.000,-Ft, maximum 400.000,-Ft (nem biztosított folyószámlahitel esetén maximum 100.000,-Ft).

A hitel lakossági bankszámlához kötődik, összegét befolyásolja a számlára érkező rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelem átutalás összege.

  • Legalább 3 hónapos számlavezetés esetén: Amennyiben számlájára rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelme érkezik, a hitelkeret maximális összege: az előző három hónap rendszeres végrehajtás alá vonható jóváírásainak átlaga alapján számított összeg. Az adható folyószámla hitelkeret maximális összege: 100.000,-Ft.

  • Legalább 6 hónapos számlavezetés esetén: Amennyiben számlájára 1 ügyfél rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelme érkezik, a hitelkeret maximális összege: az előző hat hónap rendszeres végrehajtás alá vonható jóváírásainak átlaga alapján számított összeg másfélszerese. Amennyiben számlájára 2 ügyfél rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelme érkezik, a hitelkeret maximális összege: az előző hat hónap rendszeres végrehajtás alá vonható jóváírásainak átlaga alapján számított összeg kétszerese.Az adható folyószámla hitelkeret maximális összege: 400.000,-Ft.

Rendelkezésre tartás:

A hitel igénybevételi lehetőségének időtartama alatt a teljes hitelkeret az ügyfél rendelkezésére áll.

Törlesztés:  

Lejáratkor egy összegben.

Futamidő:

Maximum 12 hónap (futamidő végén automatikusan meghosszabbítható).

Kamatláb:  

Hirdetmény alapján.

Hitelkamat fizetés:

Havonta, minden hó utolsó napján.

Fedezet:  

Bankszámlára érkező végrehajtás alá vonható jövedelem jóváírás.

Egyéb díjak: 

Hitelbírálati díj: egyszeri díj, mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza.

Folyósítási jutalék: egyszeri díj, mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza.

Rendelkezésre tartási jutalék: mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza.


Bővebb felvilágosítással állunk szíves rendelkezésére bármely kirendeltségünkön.


1957-2012 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
www.bolytksz.hu