Elszámolási és forintosítási információk
 
 
 
 
 
Letölthető dokumentumok
Tájékoztatók
A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FENNMARADÁSA NÉLKÜL MEGSZŰNT, EGYOLDALÚ KAMAT-, KÖLTSÉG-, DÍJEMELÉSSEL NEM ÉRINTETT FORINT ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
Közlemény
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 09. 29. Aktuális LETÖLTÉS

Elszámolási és forintosítási tájékoztató
Felügyeleti tájékoztató
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 05. 01. Aktuális LETÖLTÉS

Közlemény
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 07. 08. Aktuális LETÖLTÉS

LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ ÉS DEVIZA ALPÚNAK NEM MINŐSÜLŐ DEVIZASZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
Tájékoztató
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 09. 28. Aktuális LETÖLTÉS

Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 10. 13. Aktuális LETÖLTÉS

Tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 06. 08. Aktuális LETÖLTÉS

TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetőségéről
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 10. 13. Aktuális LETÖLTÉS

TÁJÉKOZTATÓ az elszámoláshoz kapcsolódó értesítő levelekhez
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 10. 27. Aktuális LETÖLTÉS

1957-2012 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
www.bolytksz.hu