Hírek
 
 

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/E. §-a alapján a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével (a 2016-os fogyasztói árindex 0,4%) a jelzálog hitel termékekre vonatkozó díjak az alábbiak szerint módosulnak 2017. április 1-től.


2017. április 1-től érvényes díjak Takarék Otthon Hitel

2017. április 1-től érvényes díjak Takarék Forint Kiváltó Hitel

2017. április 1-től érvényes díjak Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott

Értékbecslés díja (kivéve termőföld)

31.794,-Ft/ ingatlan

31.794,-Ft/ ingatlan

31.794,-Ft/ ingatlan

Rendkívüli ügyintézési díj

5.015,- Ft

5.015,- Ft

5.015,- Ft

Hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati (helyszíni szemle díja) díj

18.806,-Ft/ingatlan

---

18.806,-Ft/ingatlan

Szerződésmódosítási díj

25.075,- Ft

30.090,-Ft/ ingatlan

---

Bóly, 2017. 02. 14.


FIGYELMEZTETÉS!

Tisztelt ügyfeleink!

Nemrég értesültünk róla, hogy illetéktelen személyek hívták fel egy ügyfelünket és egy közös
ismerősre hivatkozva azt állították, hogy év végi nyereményjátékon nyert. A nyereményösszeg
átutalása okán arra kérték az ügyfelet, hogy adja meg a számlaszámát, illetve bankkártyája
azonosító adatait.

Ezúton szeretnénk arra megkérni minden kedves ügyfelünket hogy ne adjanak meg semmilyen
adatot, ha esetleg valaki a fentebb leírtakra hivatkozva hívja fel!

Továbbá megkérjük minden kedves ügyfelünket, hogy bankkártya adataikat fokozott
óvatossággal kezeljék, ne adják ki sem telefonos megkeresésre, sem közösségi oldalon történő
felhívások esetén, illetve ne árulják el lakcímüket vagy tartózkodási helyüket.

Abban az esetben, ha a csalók kódokat adnak meg, azt állítva, hogy így jut hozzá a nyereményhez,
ne keressen fel bankautomatát, hogy azt beüsse, illetve ne töltsenek fel ismeretlen
telefonkártyákat!

Amennyiben mégis a csalók áldozatává válik, kérjük, tájékoztassa a Takarékszövetkezetet és
forduljon a rendőrséghez!

Bóly, 2017.01.09.

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet


ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGÁDASÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL


A 2016. október 15-I SZOMBATI MUNKANAPON

Tisztelt Ügyfeleink!

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 2016. október 15-én szombaton az alábbi határidőkben állunk szíves rendelkezésükre.
Október 15-én szombaton 10:00 óráig átvett szabályszerűen papír alapon benyújtott átutalási és beszedési megbízások teljesítése szempontjából a rá háruló feladatokat tárgynapon vagy az ügyfél által meghatározott időpontban teljesíti a Takarékszövetkezet. A 10:00 óra után átvett megbízások legkésőbb a következő banki munkanapon (2016. október 17.) kerülnek feldolgozásra.

Tárgynapi teljesítésre vonatkozó befogadási határidők:

Bankon belüli tételek

Átutalási megbízás ügyfelek között, ügyfél számlák közötti átvezetések papír alapon: 10:00
Átutalási megbízás ügyfelek között, ügyfél számlák közötti átvezetések elektronikus úton: 15:00
Betétlekötés személyesen a bankfiókban: Fiók nyitva tartási idő alatt
Betétlekötés elektronikus úton: 15:00

Giro rendszeren továbbított bankon kívüli megbízások

Hatósági átutalási megbízás/átutalási végzés kezdeményezése: 10:00

IG2 rendszeren továbbított bankon kívüli megbízások tárgynapi elszámolásával

Elektronikus úton kezdeményezett Ft átutalás: 11:30
Rendszeres, tartós megbízás Ft átutalás: 10:00
Viber megbízás Ft átutalás: 11:00

Ügyfélfogadás:
2016. október 15-én szombaton rövidített munkarend szerint 12 óráig van.
GIRO forgalom (IG1 és IG2):
A Giro rendszerben szombati munkarend alapján történik az elszámolási forgalom, így az ügyfelek 11:30 óráig indíthatnak bankon kívüli elektronikus utalásokat tárgynapi teljesítésre. Ezen a napon a Giro rendszerből érkező jóváírások (IG2) 15:00 óráig kerülnek elszámolására az ügyfélszámlákon, melyek bankkártyával lesznek elérhetők.

Készpénzrendelés:
A fiókok rövidített nyitva tartása okán a 2016. október 17-ére vonatkozó készpénzigényt kérjük október 15-én 11:00 –ig szíveskedjenek megigényelni a fiókra meghatározott értékhatár figyelembe vételével.

Deviza forgalom :
A szombati munkanapokon bejövő és kimenő deviza-átutalások feldolgozása nem történik meg, vagyis ezek a napok a deviza-utalások feldolgozása, szempontjából nem tekintendők munkanapnak. Ennek oka, hogy a devizapiacok illetve külföldi partnerbankok szempontjából ezek a napok munkaszüneti napok, illetve ezeken a napokon árfolyam sem áll rendelkezésre.

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet


KÉRDŐÍV

Tisztelt Ügyfeleink!

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet  fontosnak tartja, hogy minden kedves Ügyfele számára egyenlő esélyeket biztosítson szolgáltatásai eléréséhez, így  fogyatékkal élő Ügyfeleinek is szeretne  esélyegyenlőséget biztosítani. A közelmúltban ,ezzel kapcsolatban egy kérdőív is elkészült, mely a " Közzétételek " menüpont alatt található meg. Kérjük Önöket, szánjanak néhány percet a kérdőív kitöltésére. A kitöltött íveket összesítjük és kiértékeljük , és azok alapján megtesszük a további, esélyegyenlőségi intézkedéseket.
Megtisztelő együttműködésüket nagyon köszönöm!

Dr. Mészáros Dalma

Compliance Officer


MEGHÍVÓ

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 7754 Bóly Rákóczi u. 7./a.) Igazgatósága az Alapszabály rendelkezései szerint

2016. május 24. napján (kedden) 15.00 órára 7754 Bóly, Hősök tere 9. sz. alatti helyszínre (Múlt és Jövő Háza)
összehívja a Takarékszövetkezet

K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É T

A Küldöttgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Takarékszövetkezet 2015. évi üzleti tevékenységéről,vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésrő

2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Takarékszövetkezet 2015. évi üzleti beszámolójáról

3. A könyvvizsgáló jelentése a Takarékszövetkezet 2015. évi éves beszámolójáról, pénzügyi kimutatásairól

4. Döntés a Takarékszövetkezet 2015. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadásáról

5. A Takarékszövetkezet 2016. évi üzleti tervének elfogadása

6. A Takarékszövetkezet állandó könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának
megállapítása

7.  Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai és elnökei díjazásának
megállapítása

8. Belső igazgatósági tagok megválasztása

9. Az Alapszabály módosítása a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változásra és a Takarékszövetkezetre vonatkozó jogszabályok módosulására tekintettel

10. Az átmeneti időre kinevezett ügyvezetők beszámolója a 2015.07.07-től a küldöttgyűlésig terjedő időszakban végzett tevékenységükről, a Takarékszövetkezet gazdálkodását, üzletmenetét érintő legfontosabb döntésekről

11. Tájékoztatás az SZHISZ által 18.G.20.840/2015. évi és 18.G.20.898/2015. számon indított peres eljárás tárgyáról, a megtett intézkedésekről

12. Az Alapszabály 7.6.1. A tag alapvető joga f. és g. pontjában foglaltak végrehajtásához szükséges feltételek megtárgyalása

13. A Ptk. 3:346§. szerinti vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okok megtárgyalása

14.  Konszolidációs Szerződésben az SZHISZ, mint OTIVA jogutódának, fennálló tagsági jogviszonya kilépés útján történő megszüntetésére vonatkozó feltételek megtárgyalása, döntés a tagsági viszony fenntartásának szükségességéről


A Küldöttgyűlésre a Takarékszövetkezet Igazgatósága tisztelettel meghívja, és a határozatképesség biztosítása érdekében is a megjelenésére feltétlenül számít.

A határozatképtelenség esetén tartandó küldöttgyűlés a jelen meghívóban írttal azonos helyszínen 2016. év május hó 31. napján (kedd) 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.

Bóly, 2016. május 19.

Mészáros Attila

a Takarékszövetkezet Igazgatóságának elnökeFIGYELEMFELHÍVÁS CSALÁSI SZÁNDÉK MIATT

Tisztelt Ügyfeleink!

Szövetkezeti Hitelintézetünk tudomására jutott, hogy az Integráció egyes tagjainak ügyfeleit ismeretlen személyek keresik meg telefonon egy Magyar Távközlési Cég ügyintézőjének kiadva magát. A telefonáló 150.000 Ft nyeremény átvételét helyezi kilátásba, a pénz átvételének feltétele, hogy az ügyfél 15.000 Ft-ot feltölt ATM-n keresztül egy megadott telefonszámra.

Kérjük, hogy ne tegyen eleget a telefonáló kérésének, ne töltsön fel pénzt a megadott telefonszámra, mert az ismeretlen személy ezt csalási szándékkal teszi.

Bóly, 2016. 05. 12.AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL AKÁR 100%-OS HITELDÍJ-TÁMOGATÁSSAL!

A kedvezőtlen időjárás miatt kárt szenvedett és a jogosultsági feltételeknek megfelelő
agrárvállalkozások részére magasabb összegű (akár teljes) hiteldíj-támogatás jár az Agrár
Széchenyi Kártya Konstrukció keretében 2016. március 31-éig létrejött hitelügyleteik teljes
futamidejére

A részletekért kattintson ide!

2016. 02. 02.

Bóly és Vidéle TakarékszövetkezetNyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben elszámolással kapcsolatos tájékoztató levelünkben nyilatkozattételre kértük, az ahhoz szükséges formynyomtatványt az alábbi linken is letöltheti:

Nyilatkozat minta

Az elszámolással kapcsolatos további információkat és nyomtatványokat az alábbi linken talál:

Elszámolási és forintosítási információk


Netbank utalások határideje 15.00 órára módosul

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2015. szeptember 7-től 

a Netbank rendszeren 15.00 óráig fogadunk be megbízásokat tárgynapi teljesítéssel.

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet


NYITVATARTÁSI REND VÁLTOZÁS

Majsi kirendeltség

Tájékoztatjuk, hogy majsi (7783 Majs, Kossuth L. u. 311.) kirendeltségünk nyitvatartási rendje 2015. 07. 01. naptól az alábbiak szerint megváltozik:


hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

nyitás

7:30

7:30

7:30

7:30

8:00

zárás

16:00

14:00

14:00

14:00

12:00

ebédidő

12:00-12:30

Pénztári nyitva tartás:


hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

nyitás

7:30

7:30

7:30

7:30

8:00

zárás

15:40

13:45

13:45

13:45

11:45

ebédidő

12:00-12:30

Megértésüket köszönjük!

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet


HIRDETMÉNY

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 02-02-000196, székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a.) Igazgatósága tisztelettel meghívja a szövetkezeti tagokat az alábbiak szerint megtartásra kerülő részközgyűlésekre. 

A 2015. május 19-i (kedd) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

 • 7754 Bóly, Erzsébet tér 1. sz. alatti Erzsébet Vigadó; 17:00 óra.
 • 7781 Lippó, Kossuth u. 63. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra.
 • 7783 Majs, Kossuth L. u. 311. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra.
 • 7784 Nagynyárád, József A. u. 21. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra.

A 2015. május 20-i (szerda) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

 • 7763 Egerág, Szabadság tér 1. sz. alatti Művelődési Ház; 17:00 óra.
 • 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 1/1. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra.
 • 7751 Szederkény, Pécsi u. 40/b. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség 17:00 óra.

A 2015. május 21-i (csütörtök) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

 • 7811 Szalánta, Hunyadi u. 112. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra.
 • 7766 Újpetre, Kossuth u. 26. sz. alatti Művelődési Ház; 17:00 óra.
 • 7768 Vokány, Kossuth u. 40/a. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra.

A részközgyűlések napirendje: 

1.) Az Igazgatóság beszámolója a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2014. évi gazdálkodásáról.

2.) A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2015. évi üzletpolitikai célkitűzéseinek ismertetése.

A napirendi pontok szerint a részközgyűléseken határozathozatalra nem kerül sor.

A Takarékszövetkezet a tagok kérésére a napirendi pontokkal kapcsolatos iratokat rendelkezésre bocsátja, illetve azok megtekinthetők a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet honlapján (www.bolytksz.hu), továbbá az üzlethelyiségeiben a hivatalos nyitvatartási időben.

Bóly, 2015. év április hó 30. napján

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Igazgatósága
TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségeinél elérhető a Takarék Kiváltó Hitel. A hitelt rendkívül kedvező kondíciók mellett előzetes költségek felszámítása nélkül nyújtja Takarékszövetkezetünk.

További információért látogasson el a Takarék Kiváltó Hitel weboldalára:

www.takarekoskivalto.hu

illetve:

kondíciók

Bóly, 2015. 04. 03.


ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSI RENDSZER

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános, díjmentesen megtekinthető. Az árverezett ingatlanra vételi ajánlatot a vételi ajánlattétel időtartama alatt, elektronikus úton, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által működtetett https://arveres.mbvk.hu internetcímen elérhető Elektronikus Árverési Rendszerben (EÁR) lehet tenni. Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bármely személy vagy szervezet kérheti a felvételét, aki az Elektronikus Árverési Rendszer árverezőként történő használatának feltételeit rögzítő felhasználási szabályzatban foglaltakat elfogadta.

Bóly, 2015. 02. 24.


TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Tisztelt Számlatulajdonos Ügyfeleink!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jogszabályi változás miatt a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet is köteles 2014. december 31-ét követően az ügyleti megbízások teljesítését megtagadni, amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozat nem áll teljes körűen rendelkezésére.

A fentiek alapján kérjük, hogy szíveskedjenek a www.bolytksz.hu/kozzetetelek útvonalon elérhető Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kitölteni és legkésőbb 2014. év december hó 31. napjáig

 • a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet bármely kirendeltségébe vagy betétgyűjtő pénztárába személyesen benyújtani, illetve
 • postai úton megküldeni a számlavezető kirendeltségnek vagy a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. sz. alatti székhelyének a címére. 
Bóly, 2014. 12. 08.
1957-2012 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
www.bolytksz.hu